Заседания

Заседание от дата 06.11.2019 от 17:00 часа.

Заседание от дата 04.11.2019 от 00:00 часа.

Заседание от дата 02.11.2019 от 17:00 часа.

Заседание от дата 02.11.2019 от 10:00 часа.

Заседание от дата 01.11.2019 от 17:00 часа.

Заседание от дата 29.10.2019 от 16:30 часа.

Заседание от дата 28.10.2019 от 10:00 часа.

Заседание от дата 27.10.2019 от 13:00 часа.

Заседание от дата 27.10.2019 от 07:00 часа.

Заседание от дата 26.10.2019 от 17:00 часа.

Заседание от дата 25.10.2019 от 15:00 часа.

Заседание от дата 24.10.2019 от 14:00 часа.

Заседание от дата 23.10.2019 от 17:00 часа.

Заседание от дата 20.10.2019 от 16:30 часа.

Заседание от дата 19.10.2019 от 17:00 часа.

Заседание от дата 18.10.2019 от 14:00 часа.

Заседание от дата 16.10.2019 от 17:00 часа.

Заседание от дата 12.10.2019 от 17:00 часа.

Календар

Решения

  • № 135 / 06.11.2019

    относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветници и обявяване за избран на следващите

  • № 134 / 04.11.2019

    относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ГАЛИЧЕ

  • № 133 / 04.11.2019

    относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПОПИЦА

всички решения