№ 95 / 25.10.2019

ОТНОСНО : Вписване на представители на Местна коалиция „СДС“(ПП ВМРО-БНД, ПП СДС, ПП ЗНС) в публичния регистър на ОИК Бяла Слатина

№ 94 / 25.10.2019

ОТНОСНО : Вписване на представители на ПП ГЕРБ в публичния регистър на ОИК Бяла Слатина

№ 93 / 25.10.2019

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници, предложени от ПП ГЕРБ

№ 92 / 25.10.2019

ОТНОСНО : Oсвобождаване и назначаване на членове на СИК

№ 91 / 24.10.2019

ОТНОСНО : Освобождаване и назначаване на членове на СИК

№ 90 / 24.10.2019

ОТНОСНО : Създаване на допълнителна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия

№ 89 / 23.10.2019

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници, предложени от ПП ГЕРБ

№ 88 / 23.10.2019

ОТНОСНО : Привличане на технически сътрудник за подпомагане дейността на ОИК Бяла Слатина

№ 87 / 23.10.2019

ОТНОСНО : Определяне на начина на връщане на сгрешен протокол и предаване на нов протокол на СИК/ПСИК в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 86 / 23.10.2019

ОТНОСНО : Определяне на член на ОИК Бяла Слатина, който да подписва протоколи за предаване на изборни книжа и материали за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

№ 85 / 23.10.2019

ОТНОСНО : Освобождаване и назначаване на членове на СИК

№ 84 / 20.10.2019

ОТНОСНО : Приемане на оперативен план за работа на ОИК Бяла Слатина

№ 83 / 20.10.2019

ОТНОСНО : Освобождаване и назначаване на членове на СИК

№ 82 / 19.10.2019

ОТНОСНО : Освобождаване и назначаване на членове на СИК

№ 81 / 19.10.2019

ОТНОСНО : Поправка на явна фактическа грешка в Решение №80/18.10.2019 г.

№ 80 / 18.10.2019

ОТНОСНО : Сигнал от Мая Тодорова Николова, упълномощен представител на Коалиция БСП за България

№ 79 / 18.10.2019

ОТНОСНО : Освобождаване и назначаване на членове на СИК

№ 78 / 16.10.2019

ОТНОСНО : Приемане на бланка-чернова за отразяване на резултатите от преброяването на преференциите (предпочитанията) при гласуването за общински съветници на 27 октомври 2019 г. в община Бяла Слатина

№ 77 / 16.10.2019

ОТНОСНО : Определяне секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

№ 76 / 16.10.2019

ОТНОСНО : Формиране на единните номера на допълнителните избирателните секции в община Бяла Слатина и назначаване на членовете на комисиите

Календар

Решения

  • № 135 / 06.11.2019

    относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветници и обявяване за избран на следващите

  • № 134 / 04.11.2019

    относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ГАЛИЧЕ

  • № 133 / 04.11.2019

    относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПОПИЦА

всички решения