№ 15 / 13.09.2019

ОТНОСНО : Начина на разпределяне и преразпределяне на местата в СИК в община Бяла Слатина за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

№ 14 / 13.09.2019

ОТНОСНО : Oпределяне общия брой на членовете на секционните избирателни комисии на територията на община Бяла Слатина, както и броя на членовете на всяка една секционна избирателна комисия на територията на общината

№ 13 / 10.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ГЕРБ” за участие в изборите за кметове на кметства в Община Бяла Слатина на 27 октомври 2019г., както следва: Алтимир, Бърдарски геран, Бъркачево, Габаре, Галиче, Попица, Соколаре, Търнава, Търнак.

№ 12 / 10.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ГЕРБ” за участие в изборите за кмет на Община Бяла Слатина на 27 Октомври 2019г.

№ 11 / 10.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ГЕРБ” за участие в изборите за общински съветници в Община Бяла Слатина на 27 октомври 2019г.

№ 10 / 09.09.2019

ОТНОСНО : Формиране на единните номера на избирателните секции в община Бяла Слатина

№ 9 / 09.09.2019

ОТНОСНО : Определяне и обявяване на номерата на изборните райони за изборите за общински съветници и за кметове на територията на общината

№ 8 / 09.09.2019

ОТНОСНО : Определяне броя на мандатите за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 7 / 09.09.2019

ОТНОСНО : Изменение на Решение №2/04.09.2019 г. на ОИК Бяла Слатина

№ 6 / 04.09.2019

ОТНОСНО : създаване на работна група от специалисти за подпомагане дейността на ОИК Бяла Слатина

№ 5 / 04.09.2019

ОТНОСНО : Определяне на местата в залата, които да заемат застъпници, представители на партии, коалиции/местни коалиции или представляващите инициативни комитети, които са регистрирали кандидати, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване по време на заседания на ОИК Бяла Слатина

№ 4 / 04.09.2019

ОТНОСНО : определяне на член за маркиране на печатите на Общинска избирателна комисия Бяла Слатина

№ 3 / 04.09.2019

ОТНОСНО : Определяне на място за обявяване на Решенията на ОИК Бяла Слатина

№ 2 / 04.09.2019

ОТНОСНО : Свикване на заседания и начин на приемане на решения на Общинска избирателна комисия Бяла Слатина

№ 1 / 04.09.2019

ОТНОСНО : Определяне на работно време на Общинската избирателна комисия

Календар

Решения

  • № 135 / 06.11.2019

    относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветници и обявяване за избран на следващите

  • № 134 / 04.11.2019

    относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ГАЛИЧЕ

  • № 133 / 04.11.2019

    относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПОПИЦА

всички решения