Общинска избирателна комисия Бяла Слатина


РЕШЕНИЕ
№ 108
Бяла Слатина, 28.10.2019

ОТНОСНО: избиране на общински съветници в община Бяла Слатина

РЕШЕНИЕ №108/28.10.2019 Г.

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

                        община БЯЛА СЛАТИНА

                                област ВРАЦА

 

ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

 

 

Брой мандати за общински съветници

 

            ДВАДЕСЕТ И ЕДИН                                                 21

                             с думи                                                                 с цифри

 

 

Днес, 28.10.2019 г., в 9,50 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

 1. Общинската избирателна квота е ПЕТСТОТИН И ДВАДЕСЕТ 520 гласове.

(с думи)                               (с цифри)

 

ІІ. Избрани за общински съветници независими кандидати:

НЯМА

 

ІІІ. Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота:

                 ДВАДЕСЕТ И ЕДИН                                                 21

                                      (с думи)                                            (с цифри)

 

 1. IV. Мандатите за общинските съветници по т. III се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

 

№ в бюле-тината

 

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

 

БРОЙ МАНДАТИ

     с думи                                   с цифри

1.

ПП ГЕРБ

 ДВАНАДЕСЕТ                       12

2.

БСП ЗАБЪЛГАРИЯ

  ЧЕТИРИ                                  4

3.

Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ

  ЧЕТИРИ                                  4

4.

Местна коалиция ВОЛЯ (ПП АБВ, ПП ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“)

  ЕДИН                                      1

 

 1. V.Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:

 

№ в бюле-тина-та

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

№ в под-режда-нето

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

№ на спи-сък

Брой

предпо-читания

1.

ПП ГЕРБ

1.

Веселка Атанасова Борисова

Б

104

 

 

2.

Габриела Любенова Раловска

Б

80

 

 

3.

Николай Иванов Николов

Б

115

 

 

4.

Ива Петрова Йотова

Б

225

 

 

 

5.

Александър Недков Алексиев

Б

114

6.

Ралица Илкова Искренова-Петрова

Б

53

7.

Петьо Иванов Шишков

Б

98

8.

Боряна Василева Петкова

Б

71

9.

Стефан Иванов Терзийски

Б

84

10.

Светлина Иванова Берова

Б

119

11

Ангел Ценов Ангелов

Б

83

12.

Валя Иванова Василева

Б

76

13.

Саша Стаменов

Б

24

14.

Вероника Милчева Василева

Б

75

15.

Петко Василев Ненов

Б

33

16.

Галина Ангелова Ценова

Б

57

17.

Милчо Първанов Данов

Б

74

18.

Искра Лазаринова Диловска

Б

55

19.

Николай Иванов Жигалов

Б

38

20.

Тинка Боянова Георгиева

Б

33

2.

БСП за България

1.

Борислав Ивов Попов

А

598

2.

Стела Николаева Илиева

А

508

3.

Найден Розинов Маринов

А

240

4.

Бойко Емилов Богданов

Б

41

5.

Мая Тодорова Николова

Б

24

6.

Анатолий Богданов Петров

Б

38

7.

Борислав Янков Келорски

Б

35

8.

Фейсал Байрамов Кариманов

Б

25

9.

Мери Красимирова Евтимова

Б

31

10.

Петър Славчев Ангелов

Б

14

11.

Димитър Иванов Генов

Б

21

12.

Валери Петров Павлов

Б

4

13.

Методи Алексиев Крумов

Б

14

14.

Йордан Ангелов Василев

Б

14

15.

Румен Христов Найденов

Б

5

16.

Стефан Атанасов Костадинов

Б

7

17.

Асен Траянов Димитров

Б

57

18.

Георги Генов Цанков

Б

29

19.

Ивайло Дочев Петков

Б

5

20.

Мариана Тодорова Петрова

Б

12

21.

Венцислав Велков Василев

Б

104

3.

Движение ЗАЕДНО за промяна

1.

Стефани Калин Банчева

А

42

4.

Местна коалиция СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ (ПП ВМРО – БНД, ПП СДС, ПП ЗНС)

1.

Светозар Георгиев Лазаров

А

140

2.

Данаил Василев Иванов

А

118

3.

Христо Иванов Марински

А

27

4.

Борислав Симов Борисов

Б

10

5.

Любомир Димитров Христов

Б

3

6.

Начо Иванов Начев

Б

10

7.

Габриел Емилов Димитров

Б

3

8.

Пламен Луканов Прокопиев

Б

1

9.

Стоян Петров Гюров

Б

3

10.

Огнян Николов Василев

Б

11

11.

Любомир Христов Лицов

Б

3

5.

Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ

1.

Ценко Кръстев Чоков

А

546

2.

Емил Сашев Димитров

А

244

3.

Шибил Илиев Кирилов

А

206

4.

Цветелина Йотова Василева

А

181

5.

Мици Илиев Димитров

А

147

6.

Бранимир Асенов Бочев

Б

51

7.

Касъм Мехти Касъмов

Б

134

8.

Събин Асенов Илиев

Б

84

9.

Искра Крумова Методиева

Б

130

10.

Венци Ангелов Андреев

Б

61

11.

Милен Димитров Асенов

Б

20

12.

Георги Владимиров Георгиев

Б

5

13.

Васил Руменов Христов

Б

5

14.

Руско Петков Атанасов

Б

9

15.

Стефан Недков Стоев

Б

7

16.

Цанко Силвиев Рангелов

Б

4

17.

Мариан Алексиев Симеонов

Б

22

18.

Гълъбин Бориславов Радоев

Б

20

19.

Лидия Данаилова Миткова

Б

7

20.

Венелин Ангелов Василев

Б

1

21.

Асен Асенов Бочев

Б

36

6.

Местна коалиция ВОЛЯ (ПП АБВ, ПП ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“)

1.

Петър Цветанов Петров

А

162

2.

Цветелина Теодосиева Късльовска

А

127

3.

Борислав Веселинов Пенчев

Б

16

4.

Марио Ценов Николов

Б

35

5.

Данаил Маринов Йолов

Б

39

6.

Наталия Тодорова Веселинова

Б

19

7.

Ваня Николова Димитрова

Б

17

8.

Деян Валентинов Митев

Б

25

9.

Милен Красимиров Ралчев

Б

5

10.

Данаил Георгиев Василев

Б

4

11.

Цветан Василев Върбанчовски

Б

13

12.

Светлин Стефанов Топчев

Б

5

13.

Георги Петьов Юговски

Б

4

14.

Надка Цветкова Василева

Б

0

15.

Мариана Гергова Терзийска

Б

1

16.

Мирослав Цветанов Иванов

Б

2

17.

Петър Илиев Петров

Б

9

18.

Андрей Димитров Димитров

Б

35

19.

Тонка Димитрова Тодорова

Б

9

20.

Иван Валентинов Ценов

Б

37

 

(Броят на действителните бюлетини за партията/коалицията/местната коалиция, в които няма отбелязано предпочитание (преференция) или има отбелязано повече от едно предпочитание (преференция), се прибавя към предпочитанията (преференциите) за кандидата на първо място в листата съгласно чл. 437, ал. 5 ИК.

 

 1. VI. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

 

Имена на общинските съветници

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

ЕГН/ЛН

1.      Александър Недков Алексиев

ПП ГЕРБ

 

2.      Ангел Ценов Ангелов

ПП ГЕРБ

 

3.      Бойко Емилов Богданов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

4.      Борислав Ивов Попов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

5.      Боряна Василева Петкова

ПП ГЕРБ

 

6.      Валя Иванова Василева

ПП ГЕРБ

 

7.      Веселка Атанасова Борисова

ПП ГЕРБ

 

8.      Емил Сашев Димитров

Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ

 

9.      Ива Петрова Йотова

ПП ГЕРБ

 

10.  Найден Розинов Маринов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

11.  Николай Иванов Николов

ПП ГЕРБ

 

12.  Петър Цветанов Петров

Местна коалиция ВОЛЯ (ПП АБВ, ПП ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“)

 

13.  Петьо Иванов Шишков

ПП ГЕРБ

 

14.  Ралица Илкова Искренова – Петрова

ПП ГЕРБ

 

15.  Саша Стаменов

ПП ГЕРБ

 

16.  Светлина Иванова Берова

ПП ГЕРБ

 

17.  Стела Николаева Илиева

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

18.  Стефан Иванов Терзийски

ПП ГЕРБ

 

19.  Цветелина Йотова Василева

Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ

 

20.  Ценко Кръстев Чоков

Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ

 

21.  Шибил Илиев Кирилов

Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ

 

 

Председател: Цветелина Андреева Андровска-Илиева

Секретар: Елисавета Цветанова Даскалова

* Публикувано на 28.10.2019 в 11:26 часа

Свързани решения:

124/01.11.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031

Решения

 • № 138 / 18.01.2020

  относно: вземане на решение за уведомяване на ЦИК да направи предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор при предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на общината/района или кметството (чл. 87, ал. 1, т. 30 и чл. 463, ал. 1-3 от ИК);

 • № 137 / 18.01.2020

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Соколаре, общ. Бяла Слатина

 • № 136 / 17.11.2019

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран следващия в кандидатската листа

всички решения