Общинска избирателна комисия Бяла Слатина


РЕШЕНИЕ
№ 125
Бяла Слатина, 02.11.2019

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветници и обявяване за избран на следващите

Общинска избирателна комисия Бяла Слатина с решение №108/28.10.2019г. е обявила за избрани общинските съветници в община Бяла Слатина, съгласно протокола на общинската избирателна комисия за избиране на общински съветници на 27 октомври 2019г.

В ОИК Бяла Слатина е постъпило и заявление с вх.№185/01.11.2019г. от Боряна Василева Петкова, обявена за общински съветник с Решение №108/28.10.2019г. от листата на ПП ГЕРБ, което се заявява, че не иска да стъпи в правомощията си на общински съветник. На мястото на отказалия се да бъде общински съветник следва да бъде обявен за избран следващия в списък Б от листата на ПП ГЕРБ, а именно Вероника Милчева Василева.

Във връзка с горното и на основание чл. 87, ал.1, т.24 и чл.88, ал.1 от ИК и чл.458, ал.1 от ИК,  Общинска избирателна комисия Бяла Слатина

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА пълномощията на общинския съветник Боряна Василева Петкова и анулира издаденото й удостоверение.

ОБЯВЯВА за избран за общински съветник Вероника Милчева Василева с ЕГН ********** и й издава удостоверение.

           

Решението може да се обжалва по реда на чл. 88, ал. 1 пред ЦИК в срок до три дни от обявяването.

Председател: Цветелина Андреева Андровска-Илиева

Секретар: Елисавета Цветанова Даскалова

* Публикувано на 02.11.2019 в 10:05 часа

Календар

Решения

  • № 135 / 06.11.2019

    относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветници и обявяване за избран на следващите

  • № 134 / 04.11.2019

    относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ГАЛИЧЕ

  • № 133 / 04.11.2019

    относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПОПИЦА

всички решения