Общинска избирателна комисия Бяла Слатина


РЕШЕНИЕ
№ 130
Бяла Слатина, 03.11.2019

ОТНОСНО: освобождаване и назначаване на членове на СИК

               В Общинска избирателна комисия Бяла Слатина е постъпило предложение с вх. № 199/03.11.2019 г. от Борислав Тихомиров Тодоров – упълномощен представител на „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ за промени в състава на СИК на територията на община Бяла Слатина в изборите за кметове на кметства на 03 ноември 2019 г., с което се предлага извършването на замени на вече назначени членове на СИК в Община Бяла Слатина.

 

 

След като прецени, че са налице законни основания за извършване на предлаганите замени и на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, вр. Чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Бяла Слатина

Р Е Ш И:

1.Извършва замени /освобождава и назначава членове/ в състав на СИК на територията на община Бяла Слатина, както следва:

№ по ред

Избирателна секция №

Длъжност в комисията

Трите имена на заменяния член на СИК

Трите имена на нов член на СИК

1.

060800026

Член

Иван Димитров Мухляшки

Веселин Георгиев Тушинов

ЕГН

 

2.Анулира издадените удостоверения на заменените членове.

  1. На новоназначените членове да се издадат удостоверения.

Решението може да се обжалва по реда на чл. 88, ал. 1 пред ЦИК в срок до три дни от обявяването.

Председател: Цветелина Андреева Андровска-Илиева

Секретар: Елисавета Цветанова Даскалова

* Публикувано на 03.11.2019 в 14:10 часа

Календар

Решения

  • № 135 / 06.11.2019

    относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветници и обявяване за избран на следващите

  • № 134 / 04.11.2019

    относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ГАЛИЧЕ

  • № 133 / 04.11.2019

    относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПОПИЦА

всички решения