Общинска избирателна комисия Бяла Слатина


РЕШЕНИЕ
№ 136
Бяла Слатина, 17.11.2019

ОТНОСНО: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран следващия в кандидатската листа

В Общинска избирателна комисия Бяла Слатина е постъпило писмо от Председателя на Общински съвет Бяла Слатина с вх. №222/15.11.2019 г., към което е приложено заявление от Емил Сашев Димитров, че подава оставка като общински съветник. Емил Сашев Димитров е обявен за общински съветник с решение №108/28.10.2019г. на ОИК Бяла Слатина от Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ. Същия е положил клетва и е встъпил в длъжност на 10.11.2019 г.

Съгласно чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА, пълномощията на общински съветник се прекратяват предсрочно при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия. В тези случаи, съгласно чл.30, ал.7 от ЗМСМА, общинската избирателна комисия обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.

В ОИК Бяла Слатина са постъпили заявления с вх.№219/13.11.2019г. от Мици Илиев Димитров и с вх.№220/13.11.2019 г. от Бранимир Асенов Бочев, които заявяват, че не желаят да бъдат обявявани за общински съветници.

Общинска избирателна комисия Бяла Слатина с решение №108/28.10.2019г. е обявила за избрани общинските съветници в община Бяла Слатина, съгласно протокола на общинската избирателна комисия за избиране на общински съветници на 27 октомври 2019г., както и списъците А и Б за всяка партия, коалиция и местна коалиция, участвала в изборите, в които са подредени кандидатите според броя получени преференции /предпочитания/ и според подредбата им в кандидатската листа.

Съобразно списъците А и Б на Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ, следващите кандидати са Мици Илиев Димитров и Бранимир Асенов Бочев. При наличие на заявления от тяхна страна, че не желаят да бъдат обявявани за избрани, то за избран следва да бъде обявен следващия кандидат в кандидатската листа, а именно Касъм Мехти Касъмов.

Във връзка с горното и на основание чл. 87, ал.1, т.24 и чл.88, ал.1 от ИК и чл.458, ал.1 от ИК,  както и чл.30, ал.4, т.3 във връзка с чл.30, ал.7 от СМСМА, Общинска избирателна комисия Бяла Слатина

 

Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА пълномощията на общинския съветник Емил Сашев Димитров и анулира издаденото му удостоверение.

ОБЯВЯВА за избран за общински съветник Касъм Мехти Касъмов с ЕГН ********** и му издава удостоверение.

            Решението да се изпрати на Председателя на Общински съвет Бяла Слатина.

 

Председател: Цветелина Андреева Андровска-Илиева

Секретар: Елисавета Цветанова Даскалова

* Публикувано на 17.11.2019 в 10:05 часа

Календар

Решения

  • № 138 / 18.01.2020

    относно: вземане на решение за уведомяване на ЦИК да направи предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор при предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на общината/района или кметството (чл. 87, ал. 1, т. 30 и чл. 463, ал. 1-3 от ИК);

  • № 137 / 18.01.2020

    относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Соколаре, общ. Бяла Слатина

  • № 136 / 17.11.2019

    относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран следващия в кандидатската листа

всички решения