Общинска избирателна комисия Бяла Слатина


РЕШЕНИЕ
№ 138
Бяла Слатина, 18.01.2020

ОТНОСНО: вземане на решение за уведомяване на ЦИК да направи предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор при предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на общината/района или кметството (чл. 87, ал. 1, т. 30 и чл. 463, ал. 1-3 от ИК);

Общинска избирателна комисия Бяла Слатина е взела Решение №137/18.01.2020 г., с което е обявила предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Соколаре, общ. Бяла Слатина Николай Богданов Нинов. На основание чл.42,  ал.5 от ЗМСМА, в която е посочено, че само отказите на ОИК се обжалват, решението за обявяване на предсрочното прекратяване на пълномощията е влязло в сила в деня на приемането му.

            Съгласно разпоредбата на чл. 42, ал.5, изр.2 от ЗМСМА препис от решението за предсрочното прекратяване на пълномощия на кмет се изпраща на Централната избирателна комисия и на председателя на общинския съвет в тридневен срок от влизането му в сила.

Във връзка с горното, и на основание чл. 87, ал.1, т.30 от ИК,  Общинска избирателна комисия Бяла Слатина

 

Р Е Ш И:

 

ИЗПРАЩА на ЦИК и председателя на Общински съвет Бяла Слатина препис от Решение №137/18.01.2020г. на Общинска избирателна комисия Бяла Слатина, с което е обявено предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Соколаре, общ. Бяла Слатина Николай Богданов Нинов.

 

УВЕДОМЯВА ЦИК да направи предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Соколаре, общ. Бяла Слатина, обл. Враца.

 

            Решението не подлежи на оспорване.

 

Председател: Цветелина Андреева Андровска-Илиева

Секретар: Елисавета Цветанова Даскалова

* Публикувано на 18.01.2020 в 10:17 часа

Календар

Решения

  • № 138 / 18.01.2020

    относно: вземане на решение за уведомяване на ЦИК да направи предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор при предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на общината/района или кметството (чл. 87, ал. 1, т. 30 и чл. 463, ал. 1-3 от ИК);

  • № 137 / 18.01.2020

    относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Соколаре, общ. Бяла Слатина

  • № 136 / 17.11.2019

    относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран следващия в кандидатската листа

всички решения