Общинска избирателна комисия Бяла Слатина


РЕШЕНИЕ
№ 80
Бяла Слатина, 18.10.2019

ОТНОСНО: Сигнал от Мая Тодорова Николова, упълномощен представител на Коалиция БСП за България

 В ОИК Бяла Слатина е постъпил сигнал с вх. №104/15.10.2019 г. в 17.00ч. от Мая Тодорова Николова, упълномощен представител на Коалиция БСП за България. В сигнала се посочва, че в избирателните списъци на секциите за гласуване с ПИК на територията на община Бяла Слатина са включени лица, които не отговарят на условията на чл.37, ал.1 от ИК и т.1 от Решение №935-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК – „право да гласуват с ПИК имат избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборното помещение“. В сигнала се посочва, че не всички заявления са подписани саморъчно и не към всички е приложено копие от ТЕЛК/НЕЛК или медицинска експертиза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.

 Подадения сигнал е от лице с правен интерес, упълномощен представител на коалиция, предложила кандидатски листи в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. Същия е допустим.

Разгледан по същество, сигнала е неоснователен, поради следните съображения:

 ОИК Бяла Слатина поиска информация от Общинска администрация Бяла Слатина относно факта, дали подадените заявления са подписани и дали всички от тях са окомплектовани с документи, доказващи здравословно състояние на гласоподавателя, което не му позволява да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство. Кмета на Общината е изпратил отговор, в който се посочва, че всички подадени заявления за гласуване с ПИК са подписани и към всички има представени документи ТЕЛК/НЕЛК или медицинска епикриза.

 ОИК Бяла Слатина е изпратила писмо до Мая Николова с искане за предоставяне на допълнителни конкретни данни за факти и обстоятелства по подадения сигнал, с цел извършване на нарочна проверка. В предоставения срок не са представени допълнителни данни.

 На заседание на ОИК Бяла Слатина след дълги разисквания бе взето единодушно решение да се направи запитване до ЦИК дали комисията има право да изисква от общинска администрация заявленията на лицата и придружаващите ги документи, с цел проверка и отговор на подадения сигнал.

 С писмо изх. № МИ-15-970/17.10.2019 г. ЦИК е дала следните указания: „Съгласно чл.23 от ИК отговорност за съставяне на избирателните списъци носи общинската администрация, и респективно кметът на общината. Изготвянето на списък на избирателите, които ще гласуват с ПСИК е отговорност на кмета, както и проверката на основанията за включването им този списък, съобразно Решение №935-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК.

 Общинската избирателна комисия е в правото си да поиска от общинската администрация списък на лицата, заявили желанието си да гласуват с подвижна избирателна кутия по населени места и адреси за организиране на гласуването в изборния ден.“

На основание на писмото на ЦИК, е изпратено ново писмо до Общинска администрация Бяла Слатина, с искане за представяне на списък на лицата, заявили желанието си да гласуват с ПИК.

С вх. №118/18.10.2019г. администрацията е предоставила списъка по населени места и адреси.

 ОИК Бяла Слатина установи, че има разминаване с първоначално представената справка от общинска администрация на броя на подадените заявления по повод определянето на броя на секциите за гласуване с ПИК с броя на заявленията по населени места от представения списък, а именно – в град Бяла Слатина съгласно списъка са подадени 127 заявления, а в първоначалната справка са посочени 126.

ОИК Бяла Слатина не е компетентен орган, който да прецени дали подадените заявления са подписани саморъчно от избирателите, каквото нарушение е наведено в сигнала.

 ОИК Бяла Слатина не е компетентен орган да прецени дали законосъобразно са включени в списъка за гласуване с ПИК всички гласоподаватели, подали заявления и дали приложените от тях документи доказват такова здравословно състояние, което не им позволява да стигнат до изборните помещения самостоятелно или с друго помощно средство.

На основание гореизложеното сигнала следва да бъде оставен без уважение.

 

 При проведеното гласуване на предложението за решение ОИК Бяла Слатина не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 13 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха: Цветелина Андровска-Илиева, Николай Желев, Северин Илиев, Веселка Донова, Евгени Ангелов, Николай Божурски, Николай Гурзовски, Соня Гечева, а „ПРОТИВ“ – Елисавета Даскалова, Борислав Борисов, Емилия Раловска, Калин Кънчев, Цветелина Лазарова.

 

На основание чл.87, ал.1, т.22 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс

РЕШИ:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението може да се обжалва по реда на чл. 88, ал. 1 пред ЦИК в срок до три дни от обявяването.

Председател: Цветелина Андреева Андровска-Илиева

Секретар: Елисавета Цветанова Даскалова

* Публикувано на 18.10.2019 в 15:23 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031

Решения

 • № 138 / 18.01.2020

  относно: вземане на решение за уведомяване на ЦИК да направи предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор при предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на общината/района или кметството (чл. 87, ал. 1, т. 30 и чл. 463, ал. 1-3 от ИК);

 • № 137 / 18.01.2020

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Соколаре, общ. Бяла Слатина

 • № 136 / 17.11.2019

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран следващия в кандидатската листа

всички решения