Общинска избирателна комисия Бяла Слатина


РЕШЕНИЕ
№ 133
Бяла Слатина, 04.11.2019

ОТНОСНО: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПОПИЦА

РЕШЕНИЕ №133/04.11.2019 г.

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

                          община Бяла Слатина

                               област Враца

 

ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

 

Днес, 04.11.2019 г., в 00:10 ч. Общинската избирателна комисия Бяла Слатина на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на кметство Попица община Бяла Слатина, област Враца, на втори тур

Юли Найчев Йолов

 (собствено, бащино и фамилно име)

 

ЕГН **********, издигнат от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, получил 539 действителни гласове.

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд-Враца чрез Общинска избирателна комисия Бяла Слатина в 7-дневен срок от обявяване на решението.

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...............................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................................

СЕКРЕТАР: .....................................

ЧЛЕНОВЕ:

1....................................

 

2.....................................

 

3.....................................

 

4......................................

 

5.......................................

 

6....................................

 

7.....................................

 

8.....................................

 

9......................................

 

     

 

 

Председател: Цветелина Андреева Андровска-Илиева

Секретар: Елисавета Цветанова Даскалова

* Публикувано на 04.11.2019 в 00:09 часа

Календар

Решения

  • № 135 / 06.11.2019

    относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветници и обявяване за избран на следващите

  • № 134 / 04.11.2019

    относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ГАЛИЧЕ

  • № 133 / 04.11.2019

    относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПОПИЦА

всички решения