Общинска избирателна комисия Бяла Слатина


РЕШЕНИЕ
№ 132
Бяла Слатина, 03.11.2019

ОТНОСНО: Жалба от Даниел Валериев Александров с вх.№201/03.11.2019 г.

            В Общинска избирателна комисия Бяла Слатина с вх. № 201/03.11.2019 г. е постъпила жалба от Даниел Валериев Александров. Жалбоподателя твърди, че е гласувал с „не подкрепям никого“, но след направена проверка е установил, че гласът му не е отчетен. Жалбоподателя не уточнява в коя секция е упражнил правото си на глас и за кой вид избор. Иска да се преразгледат документите относно избора на кмет на кметство Бърдарски геран. Приложена е подписка от 79 жители на селото.

След като се запозна с жалбата, ОИК Бяла Слатина счита същата за допустима, а разгледана по същество се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение по следните съображения:

В Бърдарски геран има образувани 2 секции /една стационарна с №060800021 и подвижна с №060800046/. Двете секции са назначени в състав съответно от 9 членове и 5 членове, включително председател, заместник-председател и секретар, предложени от различни партии и коалиции. В двете секции се е гласувало за общински съветници, кмет на община и кмет на кметство. При преглед на протоколите на двете комисии /№060800021 и 060800046/ за избиране на кмет на кметство Бърдарски геран, които са сканирани и публикувани на интернет страницата на ОИК Бяла Слатина, се установи, че при отварянето на избирателната кутия и при установяване на резултатите от гласуването в секциите са присъствали допълнително няколко лица, чиито имена са вписани в секционните протоколи.

В секционния протокол на СИК №060800021 за избиране на кмет на кметство са отчетени 0 действителни гласа „не подкрепям никого“.

В секционния протокол на СИК №060800021 за избиране на общински съветници са отчетени 16 действителни гласа „не подкрепям никого“.

В секционния протокол на СИК №060800021 за избиране на кмет на община са отчетени 8 действителни гласа „не подкрепям никого“.

В секционния протокол на СИК №060800046 за избиране на кмет на кметство са отчетени 0 действителни гласа „не подкрепям никого“.

В секционния протокол на СИК №060800046 за избиране на общински съветници са отчетени 0 действителни гласа „не подкрепям никого“.

В секционния протокол на СИК №060800046 за избиране на кмет на община е отчетен 1 действителен глас „не подкрепям никого“.

Изрично следва да бъде отбелязано и обстоятелството, че единствено СИК е компетентната избирателна комисия относно преценяване действителността или недействителността на бюлетините. Тези правомощия са възложени на СИК с разпоредбата на чл. 100, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс.

ОИК не разполага и с правомощия да се намества в работата на СИК нито при преброяване на гласовете за кандидатските листи, нито при отчитането на бюлетините като действителни или недействителни. Изрично законодателят е разпоредил, че СИК изготвя протокол от гласуването в избирателната секция, в който отразява резултатите от гласуването, и едва след това предава протокола в ОИК.

Протоколите са подписани от всички членове без особено мнение.

 С оглед на гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс, ОИК Бяла Слатина

 

Р Е Ш И:

 

 ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата от Даниел Валериев Александров с вх.№201/03.11.2019 г., относно неотчетен глас „не подкрепям никого“, като неоснователна.

 Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му, пред Централната избирателна комисия.

Председател: Цветелина Андреева Андровска-Илиева

Секретар: Елисавета Цветанова Даскалова

* Публикувано на 03.11.2019 в 19:58 часа

Календар

Решения

  • № 135 / 06.11.2019

    относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветници и обявяване за избран на следващите

  • № 134 / 04.11.2019

    относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ГАЛИЧЕ

  • № 133 / 04.11.2019

    относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПОПИЦА

всички решения