Общинска избирателна комисия Бяла Слатина


РЕШЕНИЕ
№ 236
Бяла Слатина, 19.04.2018

ОТНОСНО: регистрация на „Българска социалистическа партия“ за участие в частичните избори за кмет на кметство Галиче, общ. Бяла Слатина, насрочени за 20 май 2018 г.

Постъпило е заявление за регистрация „Българска социалистическа партия“ за участие в частичните избори за кмет на кметство Галиче, общ. Бяла Слатина, насрочени за 20 май 2018 г., подписано от Мая Тодорова Николова в качеството й на упълномощено лице, заведено под № 4 на 19.04.2018 г. /14.00ч./ в Регистъра на партиите и коалиции за участие в частичните избори за кмет на кметство Галиче на 20 май 2018 г.

Към заявлението (Приложение №44А-МИ)  са приложени:

 1. Копие от пълномощно от Корнелия Петрова Нинова в качеството й на представляващ партията в полза на Мая Тодорова Николова;
 2. Удостоверение за регистрация на партията в ЦИК за изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015;
 3. Копие от удостоверение за актуално състояние.

Партията е допусната до участие в частичните избори с Решение №5023-МИ/13.04.2018 г. В решението е посочено, че наименованието на партията за отпечатване в бюлетина е БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.

Налице са изискванията на чл.147 от ИК и решение № 3360-МИ/11.08.2016 на ЦИК за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в нови избори за общински съветници и нови и/или частични избори за кметове, насрочени с указ на президента на републиката, обнародван след 26 май 2016 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1 т. 12 от Изборния кодекс, във връзка с  чл.127, ал.3, чл. 147 от ИК и Решение №3360-МИ/11.08.2016 на ЦИК, Общинската избирателна комисия Бяла Слатина

 Р Е Ш И:

 РЕГИСТРИРА партия „Българска социалистическа партия“ за участие в частичните избори за кмет на кметство Галиче, общ. Бяла Слатина, насрочени за 20 май 2018 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината да е БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.

Решението може да се обжалва по реда на чл. 88, ал. 1 пред ЦИК в срок до три дни от обявяването.

Председател: Цветелина Андреева Андровска-Илиева

Секретар: Цветелина Божинова Лазарова

* Публикувано на 19.04.2018 в 16:44 часа

Календар

Решения

 • № 274 / 12.10.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Георги Асенов Георгиев, кмет на кметство с. Бъркачево

 • № 236 / 19.04.2018

  относно: регистрация на „Българска социалистическа партия“ за участие в частичните избори за кмет на кметство Галиче, общ. Бяла Слатина, насрочени за 20 май 2018 г.

 • № 235 / 19.04.2018

  относно: регистрация на партия „Движение за права и свободи“ – ДПС за участие в частичните избори за кмет на кметство Галиче, общ. Бяла Слатина, насрочени за 20 май 2018 г.

всички решения