Общинска избирателна комисия Бяла Слатина


РЕШЕНИЕ
№ 272
Бяла Слатина, 28.05.2018

ОТНОСНО: избиране на кмет на кметство

ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

 

Днес, 28.05.2018 г., в 01.00 ч. общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: кметство Галиче, област Враца на втори тур

Страхил Христов Стоянов

(собствено, бащино и фамилно име)

 

ЕГН **********, издигнат от ПП ГЕРБ

(наименование на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет)

получил 497 действителни гласове.

 

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението, го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.

 

Председател: Цветелина Андреева Андровска-Илиева

Секретар: Цветелина Божинова Лазарова

* Публикувано на 28.05.2018 в 01:28 часа

Календар

Решения

  • № 273 / 06.06.2018

    относно: упълномощаване на председателя на Общинска избирателна комисия Бяла Слатина за процесуално представителство

  • № 272 / 28.05.2018

    относно: избиране на кмет на кметство

  • № 271 / 27.05.2018

    относно: Жалба от Весела Благоева Здравкова, упълномощен представител на Българска социалистическа партия

всички решения