Общинска избирателна комисия Бяла Слатина


РЕШЕНИЕ
№ 268
Бяла Слатина, 27.05.2018

ОТНОСНО: Жалба от Ивайло Лилов, упълномощен представител на Българска социалистическа партия

В ОИК Бяла Слатина е постъпила жалба с вх. №404/27.05.2018 г. в 12.00ч. Ивайло Лилов, упълномощен представител на Българска социалистическа партия. В жалбата се посочва, че ПСИК №060800041 извършва нарушение на изборния процес, което се състои в следното:

 • При гласуване на един от избирателите, вписани в избирателния списък е допуснато да се пусне бюлетина, само с един поставен печат;
 • Направен е опит да се извади бюлетина от урната;
 • ПСИК е допуснала бюлетина да бъде предоставена на един от избирателите чрез трето лице, роднина на гласоподавателя.

Работна група от трима членове на ОИК Бяла Слатина направи проверка на място. Работната група се състоеше от Цветелина Андровска-Илиева – председател, Маргарит Маждраков – заместник-председател и Емилия Раловска – член на комисията. По време на проверката Подвижната секционна избирателна комисия се намираше пред адрес на един от гласоподавателите, вписан в избирателния списък на подвижната кутия. Председателят на комисията потвърди, че в един от домовете, където са били записани двама човека от домакинството да гласуват с подвижна избирателна кутия, са подадени две бюлетини на един от двамата гласоподаватели, като едната е била за него, а другата за другото лице. Работната група от членовете на ОИК Бяха Слатина дадоха указания на членовете на комисията да спазват правилата на изборния процес.

 Подадената жалба е от лице с правен интерес, упълномощен представител на партия, издигнала кандидат за кмет на кметство. Същата е частично допустима, тъй като за първите две посочени от жалбоподателя нарушения, ОИК Бяла Слатина вече се е произнесла със свое Решение №267/27.05.2018 г. В останалата си част жалбата е допустима

По същество жалбата е и основателна по следните съображения. Членовете на ПСИК №060800041 потвърдиха, че са допуснали трето лице да пренесе бюлетина и да я подаде на гласоподавателя да гласува. Безспорно това е нарушение на правилата на изборния кодекс.

Съгласно разпоредбата на чл.491, ал.2 от Изборния кодекс: „Член на районна, общинска или секционна избирателна комисия, който наруши разпоредба на кодекса, извън случаите по чл. 470 - 494, се наказва с глоба от 20 до 200 лв.“ От фактическата обстановка по жалбата се установява, че извършеното от членовете на комисията нарушение е извън случаите на чл. 470 – 494 от ИК, съответно на тях следва да се потърси административно наказателна отговорност именно съобразно текста на чл.495, ал.2 от ИК.

На основание гореизложеното, и във връзка с чл. 87, ал.1, т.22 от ИК и чл.496 от ИК, ОИК Бяла Слатина

 

РЕШИ:

 

 1. Отхвърля частично жалбата на Ивайло Лилов като недопустима.
 2. УКАЗВА на членовете на ПСИК № 060100041 да спазват стриктно разпоредбите на Изборния кодекс.

3.Председателят на ОИК Бяла Слатина да състави актове за административно нарушение на членовете на ПСИК №060800041, които изпълняват задълженията си на втори тур на частичните избори за кмет на кметство Галиче, които се произвеждат на 27 май 2018 г.

 

Решението може да се обжалва пред ЦИК до края на изборния ден.

Председател: Цветелина Андреева Андровска-Илиева

Секретар: Цветелина Божинова Лазарова

* Публикувано на 27.05.2018 в 14:09 часа

Календар

Решения

 • № 273 / 06.06.2018

  относно: упълномощаване на председателя на Общинска избирателна комисия Бяла Слатина за процесуално представителство

 • № 272 / 28.05.2018

  относно: избиране на кмет на кметство

 • № 271 / 27.05.2018

  относно: Жалба от Весела Благоева Здравкова, упълномощен представител на Българска социалистическа партия

всички решения