Общинска избирателна комисия Бяла Слатина


РЕШЕНИЕ
№ 267
Бяла Слатина, 27.05.2018

ОТНОСНО: Устна жалба от Ивайло Лилов, упълномощен представител на Българска социалистическа партия

В 8.40 ч. на 27.05.2018 г. председателят на ОИК Бяла Слатина получи обаждане от председателят на ПСИК Александра Василева за намеса в работата им от един представител на партия. Работна група от двама члена на ОИК Бяла Слатина, а именно председателят Цветелина Андровска-Илиева и заместник-председателят Маргарит Маждраков посетиха адреса, на който се намираха ПСИК. При пристигането на място се установи, че няколко човека придружават комисията при работата им. При поискване да се легитимират, един от лицата се представи за Ивайло Лилов, упълномощен представител на Българска социалистическа партия, вписан в регистъра на ОИК Бяла Слатина. Това обстоятелство беше проверено чрез преглед на страницата на ОИК и публикуваните представители. Установи се, че Ивайло Лилов не е вписан в регистъра на ОИК като упълномощен представител. Г-н Лилов заяви, че е подадено заявление за вписването му, но това не отговаря на истината. Другото лице, което се намираше на мястото – Росен Славеев Димитров, е упълномощен представител на Българска социалистическа партия и при проверка в регистъра на интернет страницата на ОИК, се установи, че той е вписан в него.

На място беше подадена устна жалба от Ивайло Лилов, който се легитимира с пълномощно от Корнелия Нинова, даващо му право да подава жалби. Г-н Лилов не пожела да предостави пълномощното си на ОИК за прилагане към преписката, тъй като му е един единствен екземпляр. Жалбата се състоеше в обвинения към ОИК Бяла Слатина, че не е обучила членовете на подвижната секционна избирателна комисия и те извършват нарушения при осъществяването на своята работа. Г-н Лилов посочи, че е видял как една от бюлетините е пусната без да й бъде поставен втори печат, след което е направен опит тази бюлетина да се извади от урната, а също така е бил загубен отрязакът от бюлетината. Александра Василева – председател на ПСИК обясни, че наистина е пусната една от бюлетините без печат и това може да се види в урната, където имаше само две бюлетини. Категорично отрече да е правен опит тази бюлетина да бъде извадена. Що се отнася до изгубения отрязък от бюлетината, то той е бил забравен в стаята, където се е намират гласоподавателя, но веднага е взет и поставен в кутията с отрязаците.

Подадената устна жалба е от лице с правен интерес, упълномощен представител на партия, издигнала кандидат за кмет на кметство, и съответно се явява допустима.

По същество жалбата е неоснователна по следните съображения. ОИК Бяла Слатина е направила обучение на секционните избирателни комисии относно провеждането на изборния ден и цялата процедура по упражняването на правото на глас на гласоподавателите. Отделно от това, със свое Решение №263 от 25.05.2018г. комисията допълнително е дала указания на подвижната секционна избирателна комисия. Не се установи да са правени опити от страна на членовете на ПСИК да изваждат бюлетина от урната.

Въпреки това, на място още веднъж бяха дадени инструкции по спазване на изборния процес.

Във връзка с гореизложеното, и на основание чл. чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Бяла Слатина

 

Р Е Ш И:

 

Оставя без уважение устната жалба от Ивайло Лилов, упълномощен представител на Българска социалистическа партия, за неспазване правилата на изборния процес от страна на ПСИК №060800041.

 

Решението може да се обжалва пред ЦИК до края на изборния ден.

 

Председател: Цветелина Андреева Андровска-Илиева

Зам. председател: Маргарит Марков Маждраков

* Публикувано на 27.05.2018 в 10:15 часа

Календар

Решения

  • № 273 / 06.06.2018

    относно: упълномощаване на председателя на Общинска избирателна комисия Бяла Слатина за процесуално представителство

  • № 272 / 28.05.2018

    относно: избиране на кмет на кметство

  • № 271 / 27.05.2018

    относно: Жалба от Весела Благоева Здравкова, упълномощен представител на Българска социалистическа партия

всички решения