Общинска избирателна комисия Бяла Слатина


РЕШЕНИЕ
№ 266
Бяла Слатина, 26.05.2018

ОТНОСНО: Жалба от Стефан Иванов Терзийски за неправомерна предизборна агитация от член на ПСИК

В ОИК Бяла Слатина с вх. №398/26.05.2018 г. в 11.12 ч. е постъпила жалба от Стефан Иванов Терзийски, упълномощен представител на ПП ГЕРБ, с която сигнализира, че на 26.05.2018 г. /ден за размисъл/ секретарят на подвижната секционна избирателна комисия №060800041 Цоло Димитров Дарашки провежда предизборна агитация по домовете на гражданите. Иска се компетентната намеса на комисията.

ОИК Бяла Слатина сформира работна група от трима свои членове, които незабавно след входирането на жалбата посетиха с. Галиче. Работната група беше в състав – Цветелина Андровска-Илиева – Председател, Цветелина Лазарова – Секретар и Христо Марински – член. Работната група обиколи няколко улици в с. Галиче, както и площада на центъра на селото, където се намира кметството. Обиколката се осъществи от 11,20 ч. до 12,00ч. В този часови диапазон работната група не установи да се осъществява предизборна агитация в деня за размисъл. Селото беше спокойно и почти нямаше хора из улиците.

С вх. №402/26.05.2018 г. в 17.20 ч. е входирано Постановление за отказ да се образува наказателно производство, издадено от Сашка Кинева– районен прокурор на РП Бяла Слатина. В постановлението се казва, че по преписка с №830/2018 г. по описа на прокуратурата, са снети сведения от Стефан Иванов Терзийски и от Веселин Георгиев Тушинов. Цоло Димитров Дарашки не бил открит в с. Галиче. Проведен е телефонен разговор с него и той съобщил, че се намира в гр. Ботевград. Заминал е рано сутринта и ще се прибере на 27.05.2018 г.

С постановлението е установено, че не е извършеното престъпление от общ характер, а ако е извършеното такова от административен характер – нарушение на чл.182, ал.4 от ИК, то компетентна по случая е Общинска избирателна комисия Бяла Слатина.

Подадената жалба е от лице с правен интерес – представител на партия, издигнала кандидат за кмет на кметство Галиче, и същата е допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна, поради изложената по-горе фактическа обстановка. Жалбата следва да бъде оставена без уважение.

Във връзка с гореизложеното, и на основание чл. чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Бяла Слатина

 

Р Е Ш И:

 

Оставя без уважение жалбата на Стефан Иванов Терзийски, упълномощен представител на ПП ГЕРБ, с която се твърди, че на 26.05.2018 г. /ден за размисъл/ секретарят на подвижната секционна избирателна комисия №060800041 Цоло Димитров Дарашки провежда предизборна агитация по домовете на гражданите.

 

Решението може да се обжалва по реда на чл. 88, ал. 1 пред ЦИК в срок до три дни от обявяването.

 

Председател: Цветелина Андреева Андровска-Илиева

Секретар: Цветелина Божинова Лазарова

* Публикувано на 26.05.2018 в 18:17 часа

Календар

Решения

  • № 273 / 06.06.2018

    относно: упълномощаване на председателя на Общинска избирателна комисия Бяла Слатина за процесуално представителство

  • № 272 / 28.05.2018

    относно: избиране на кмет на кметство

  • № 271 / 27.05.2018

    относно: Жалба от Весела Благоева Здравкова, упълномощен представител на Българска социалистическа партия

всички решения