Общинска избирателна комисия Бяла Слатина


РЕШЕНИЕ
№ 265
Бяла Слатина, 26.05.2018

ОТНОСНО: Жалба от Стефан Иванов Терзийски за неправомерна предизборна агитация от кандидат за кмет

В ОИК Бяла Слатина с вх. №397/26.05.2018 г. в 11.10 ч. е постъпила жалба от Стефан Иванов Терзийски, упълномощен представител на ПП ГЕРБ, с която сигнализира, че в негово присъствие на 26.05.2018 г. /ден за размисъл/ в 9,50 ч. кандидатът за кмет на кметство Галиче Веселин Тушинов до сградата на кметството в с. Галиче провежда предизборна агитация, което е недопустимо в деня, отреден за размисъл. Иска се компетентната намеса на комисията.

ОИК Бяла Слатина сформира работна група от трима свои членове, които незабавно след входирането на жалбата посетиха с. Галиче. Работната група беше в състав – Цветелина Андровска-Илиева – Председател, Цветелина Лазарова – Секретар и Христо Марински – член. Работната група обиколи няколко улици в с. Галиче, както и площада на центъра на селото, където се намира кметството. Обиколката се осъществи от 11,20 ч. до 12,00ч. В този часови диапазон работната група не установи да се осъществява предизборна агитация в деня за размисъл. Селото беше спокойно и почти нямаше хора из улиците. По време на обиколката на Работната група от ОИК, секретарят на комисията получи телефонно обаждане от лице, което се представи като г-н Лилов и подаде сигнал за неправомерна предизборна агитация от страна на Георги Кръстев и Димитър Митев по домовете на хората. На въпроса, пред кой адрес се намират двамата в момента, за да се провери сигнала, беше отговорено, че лицата са извършвали агитация сутринта и следва да ги посетим в домовете им да ги предупредим.

С вх. №401/26.05.2018 г. в 17.20 ч. е входирано Постановление за отказ да се образува наказателно производство, издадено от Методи Маринов – Административен ръководител – районен прокурор на РП Бяла Слатина. В постановлението се казва, че по преписка с №829/2018 г. по описа на прокуратурата, са снети сведения от Стефан Иванов Терзийски и от Веселин Георгиев Тушинов. С постановлението е установено, че не е извършеното престъпление от общ характер, а ако е извършеното такова от административен характер – нарушение на чл.182, ал.4 от ИК, то компетентна по случая е Общинска избирателна комисия Бяла Слатина.

Подадената жалба е от лице с правен интерес – представител на партия, издигнала кандидат за кмет на кметство Галиче, и същата е допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна, поради изложената по-горе фактическа обстановка. Жалбата следва да бъде оставена без уважение.

Във връзка с гореизложеното, и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Бяла Слатина

Р Е Ш И:

1.Оставя без уважение жалбата на Стефан Иванов Терзийски, упълномощен представител на ПП ГЕРБ, с която се твърди, че кандидатът за кмет на кметство Галиче Веселин Тушинов провежда предизборна агитация в деня за размисъл.

  1. Оставя без уважение сигнала, подаден по телефона от страна на г-н Лилов за предупреждения на лицата Георги Кръстев и Димитър Митев.

Решението може да се обжалва по реда на чл. 88, ал. 1 пред ЦИК в срок до три дни от обявяването.

Председател: Цветелина Андреева Андровска-Илиева

Секретар: Цветелина Божинова Лазарова

* Публикувано на 26.05.2018 в 18:16 часа

Календар

Решения

  • № 273 / 06.06.2018

    относно: упълномощаване на председателя на Общинска избирателна комисия Бяла Слатина за процесуално представителство

  • № 272 / 28.05.2018

    относно: избиране на кмет на кметство

  • № 271 / 27.05.2018

    относно: Жалба от Весела Благоева Здравкова, упълномощен представител на Българска социалистическа партия

всички решения