Общинска избирателна комисия Бяла Слатина


РЕШЕНИЕ
№ 264
Бяла Слатина, 26.05.2018

ОТНОСНО: Замяна на членове на секционни избирателни комисии

В ОИК Бяла Слатина са постъпили заявления:

 • С вх. №396 от 26.05.2018 г. от Веселка Атанасова Борисова, упълномощен представител на ПП ГЕРБ;
 • С вх. №399 и 400 от 26.05.2018 г. от Спас Спасов, упълномощен представител на КП Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО,

за замяна на вече назначени членове на секционни избирателни комисии, които в изборния ден не мога да извършат възложената им работа и се предлагат те да бъдат заместени от други лица.

След като прецени, че са налице законни основания за извършване на предлаганите замени и на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, вр. чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Бяла Слатина

Р Е Ш И:

1.Извършва замени /освобождава и назначава членове/ в състав на СИК на територията на кметство Галиче, община Бяла Слатина, както следва:

 

№ по ред

Избирателна секция №

Длъжност в комисията

Трите имена на заменяния член на СИК

Трите имена на нов член на СИК

1.

060800041

Председател

Георги Кръстев Георгиев

Александра Петрова Василева

ЕГН 

2.

060800041

Член

Александра Петрова Василева

Георги Кръстев Георгиев

ЕГН 

3.

060800027

Член

Румен Христов Найденов

Венелин Ангелов Василев

ЕГН 

4.

060800025

Член

Олга Петрова Велкова

Венцислав Петков Христов

ЕГН 

 

2.Анулира издадените удостоверения на заменените членове.

 1. На новоназначените членове да се издадат удостоверения.

Решението може да се обжалва по реда на чл. 88, ал. 1 пред ЦИК в срок до три дни от обявяването.

 

Председател: Цветелина Андреева Андровска-Илиева

Секретар: Цветелина Божинова Лазарова

* Публикувано на 26.05.2018 в 18:16 часа

Календар

Решения

 • № 273 / 06.06.2018

  относно: упълномощаване на председателя на Общинска избирателна комисия Бяла Слатина за процесуално представителство

 • № 272 / 28.05.2018

  относно: избиране на кмет на кметство

 • № 271 / 27.05.2018

  относно: Жалба от Весела Благоева Здравкова, упълномощен представител на Българска социалистическа партия

всички решения