Общинска избирателна комисия Бяла Слатина


РЕШЕНИЕ
№ 262
Бяла Слатина, 23.05.2018

ОТНОСНО: Упълномощаване на двама члена от ОИК Бяла Слатина от различни партии или коалиции за приемане на отпечатаните бюлетини от „Печатница на БНБ“ АД за частичните избори за кмет на кметство с. Галиче

Съгласно текста на Решение № 3053-МИ от 01.02.2016 г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия трябва да упълномощи с решение двама свои членове, представители на различни партии или коалиции, които съвместно с представители на общинска администрация да приемат бюлетините и да съпровождат транспортното средство, което ги превозва до съответния общински център. Членовете на ОИК трябва и да подпишат приемо-предавателните протоколи.

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87, ал.1, т.1 от ИК, и в изпълнение на  т.17 от Решение № 3053-МИ от 01.02.2016 г. на ЦИК и Договор между Печатница на БНБ и Община Бяла Слатина, Общинска избирателна комисия Бяла Слатина

 

РЕШИ:

 

Упълномощава следните членове на ОИК Бяла Сатина:

 1. Цветелина Андреева Андровска-Илиева, ЕГН 
 2. Маргарит Марков Маждраков, ЕГН 

 

от различни партии или коалиции за приемане на отпечатаните бюлетини от „Печатница на БНБ“ АД  за частичните избори за кмет на кметство с. Галиче за втори тур, както и да подпишат приемо-предавателните протоколи.

 

Решението може да се обжалва в срок до три дни от обявяването му, пред Централната избирателна комисия.

Председател: Цветелина Андреева Андровска-Илиева

Секретар: Цветелина Божинова Лазарова

* Публикувано на 23.05.2018 в 16:41 часа

Календар

Решения

 • № 273 / 06.06.2018

  относно: упълномощаване на председателя на Общинска избирателна комисия Бяла Слатина за процесуално представителство

 • № 272 / 28.05.2018

  относно: избиране на кмет на кметство

 • № 271 / 27.05.2018

  относно: Жалба от Весела Благоева Здравкова, упълномощен представител на Българска социалистическа партия

всички решения