Общинска избирателна комисия Бяла Слатина


РЕШЕНИЕ
№ 260
Бяла Слатина, 23.05.2018

ОТНОСНО: Замяна на членове на секционни избирателни комисии

В ОИК Бяла Слатина са постъпили предложения за замяна на вече назначени членове на секционна избирателни комисии, които в изборния ден не могат да извършат възложената им работа и се предлага те да бъдат заместени от други лица.

 • С вх. №388 от 22.05.2018 г. от Мая Тодорова Николова, упълномощен представител на Българска социалистическа партия, и
 • С Вх. №391 от 22.05.2018 г. от Касъм Мехти Касъмов, упълномощен представител на ПП Движение за права и свободи.

След като прецени, че са налице законни основания за извършване на предлаганите замени и на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, вр. чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Бяла Слатина

 

Р Е Ш И:

 

1.Извършва замени /освобождава и назначава членове/ в състав на СИК на територията на кметство Галиче, община Бяла Слатина, както следва:

 

№ по ред

Избирателна секция №

Длъжност в комисията

Трите имена на заменяния член на СИК

Трите имена на нов член на СИК

1.

060800041

Секретар

Валентин Константинов Бонев

Цоло Димитров Дарашки

ЕГН 

2.

060800041

Член

Виолета Стоянова Геновска

Надка Христова Минкова

ЕГН 

3.

060800027

Член

Петър Иванов Лаковски

Сашо Милчев Димитров

ЕГН 

 

2.Анулира издадените удостоверения на заменените членове.

 1. На новоназначените членове да се издадат удостоверения.

Решението може да се обжалва по реда на чл. 88, ал. 1 пред ЦИК в срок до три дни от обявяването.

 

Председател: Цветелина Андреева Андровска-Илиева

Секретар: Цветелина Божинова Лазарова

* Публикувано на 23.05.2018 в 16:40 часа

Календар

Решения

 • № 273 / 06.06.2018

  относно: упълномощаване на председателя на Общинска избирателна комисия Бяла Слатина за процесуално представителство

 • № 272 / 28.05.2018

  относно: избиране на кмет на кметство

 • № 271 / 27.05.2018

  относно: Жалба от Весела Благоева Здравкова, упълномощен представител на Българска социалистическа партия

всички решения