Общинска избирателна комисия Бяла Слатина


РЕШЕНИЕ
№ 258
Бяла Слатина, 20.05.2018

ОТНОСНО: определяне на трима представители на ОИК от различни партии и/или коалиции за предаване на избирателните списъци в ТЗ ГРАО за проверка

Съгласно т.26 на Решение №2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК: „Общинската избирателна комисия в срок до 3 дни от приключване на гласуването предава по опис с протокол на ТЗ на ГД „ГРАО“ пликовете по т. 1 и т. 9 с книжата в тях (избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите) за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК и други нарушения на ИК. Протоколът се подписва от длъжностното лице на ТЗ на ГД „ГРАО“ и от поне трима членове на ОИК от различни партии и/или коалиции, определени с решение на ОИК.”

 

На основание чл.87, ал.1, т.1 и чл.88, ал.1 от ИК във връзка с Решение №2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Бяла Слатина

 

Р Е Ш И:

 

Определя Цветелина Андреева Андровска-Илиева – председател на ОИК Бяла Слатина, Маргарит Марков Маждраков – заместник-председател на ОИК Бяла Слатина и Цветелина Божинова Лазарова – секретар на ОИК Бяла Слатина, за трима представители на ОИК от три различни партии и/или коалиции, за предаване на избирателните списъци в ТЗ ГРАО Враца за проверка след гласуването на 20.05.2018 г. и на 27.05.2018 г.

Решението може да се обжалва по реда на чл. 88, ал. 1 пред ЦИК в срок до три дни от обявяването.

Председател: Цветелина Андреева Андровска-Илиева

Секретар: Цветелина Божинова Лазарова

* Публикувано на 20.05.2018 в 23:08 часа

Календар

Решения

  • № 273 / 06.06.2018

    относно: упълномощаване на председателя на Общинска избирателна комисия Бяла Слатина за процесуално представителство

  • № 272 / 28.05.2018

    относно: избиране на кмет на кметство

  • № 271 / 27.05.2018

    относно: Жалба от Весела Благоева Здравкова, упълномощен представител на Българска социалистическа партия

всички решения