Общинска избирателна комисия Бяла Слатина


РЕШЕНИЕ
№ 257
Бяла Слатина, 20.05.2018

ОТНОСНО: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО

Днес, 20.05.2018 г., в 23,10 ч. общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ТУР:

 

  1. Веселин Георгиев Тушинов,

(собствено, бащино и фамилно име)

издигнат от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ,

(наименование на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет),

получил 388 действителни гласове.

 

2., Страхил Христов Стоянов

(собствено, бащино и фамилно име)

издигнат от ПП ГЕРБ,

(наименование на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет)

получил 369 действителни гласове.

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения: НЯМА

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението, го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.

 

Председател: Цветелина Андреева Андровска-Илиева

Секретар: Цветелина Божинова Лазарова

* Публикувано на 20.05.2018 в 23:08 часа

Календар

Решения

  • № 273 / 06.06.2018

    относно: упълномощаване на председателя на Общинска избирателна комисия Бяла Слатина за процесуално представителство

  • № 272 / 28.05.2018

    относно: избиране на кмет на кметство

  • № 271 / 27.05.2018

    относно: Жалба от Весела Благоева Здравкова, упълномощен представител на Българска социалистическа партия

всички решения