Общинска избирателна комисия Бяла Слатина


РЕШЕНИЕ
№ 125
Бяла Слатина, 04.11.2023

ОТНОСНО: Вписване на представители на МЕСТНА КОАЛИЦИЯ “БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ (КП“ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, Коалиция“ ЛЕВИЦАТА!“) в публичния регистър на ОИК Бяла Слатина в публичния регистър на ОИК Бяла Слатина

            В ОИК Бяла Слатина е постъпило уведомление с вх.№228/04.11.2023 г. от Венцислав Василев – представляващ местната коалиция, с което се информира комисията, че партията е оттеглила пълномощните на регистрираните представители.

Съгласно т.7 на Решение №2664-МИ от 13.10.2023 г. на Централна избирателна комисия: „До изборния ден всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да оттегли пълномощното на свои представители. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия/те съответната партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет или от упълномощени от него/тях лица. В ОИК се представят писмените доказателства, че пълномощното е оттеглено. Когато пълномощното на представител е оттеглено, в графата за вписване номер и дата на пълномощното в публичния списък допълнително се отбелязва „оттеглено“.

Съгласно т.10 на Решение №2664-МИ от 13.10.2023 г. на Централна избирателна комисия: „10. При произвеждане на втори тур за избор на кмет упълномощените за първия тур представители запазват статута си, а партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети може да упълномощят и нови представители между двата тура при спазване изискването на т. 1.“, а съгласно изречение второ от т.1: „Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.“

На 05 ноември 2023 г. в община Бяла Слатина ще се произведе втори тур за избор на кмет на кметство Бърдарски геран, за който са активни две избирателни секции – стационарна СИК №060800021 и ПСИК №060800046. Тоест, кандидатските листи на двете участващи във втори тур партии/коалиции могат да имат до двама упълномощени представители.

Към 04.11.2023 г., когато е представен Списък №5 на упълномощените представители, МЕСТНА КОАЛИЦИЯ “БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ (КП“ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, Коалиция“ ЛЕВИЦАТА!“) има вписани 36 броя упълномощени представители:

 • 3 броя с Решение №94/28.10.2023 г. на ОИК Бяла Слатина;
 • 6 броя с Решение №88/28.10.2023 г. на ОИК Бяла Слатина;
 • 27 броя с Решение №85/26.10.2023 г. на ОИК Бяла Слатина.

Постъпил е и Списък №5 /Приложение към Решение №2664-МИ от 13.10.2023 г. на ЦИК/ от Венцислав Василев – представляващ местната коалиция, в който е посочен за вписване в публичния регистър на упълномощените представители две лица – Ивалин Николаев Андреев и Иванчо Марков Франев.

При въвеждане на предложените представители в системата cik.is-bg.net, се установи, че лицата отговарят на изискванията и може да бъдат вписани в регистъра.

Постъпило е уведомление от Венцислав Василев, с което се заявява, че оттеглят пълномощното на Иванчо Марков Франев. Представен е и списък №6 за вписване на упълномощен представител Лъчезар Цветославов Димитров. При въвеждане на предложения представител в системата cik.is-bg.net, се установи, че лицето отговаря на изискванията и може да бъде вписано в регистъра.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.87, ал.1, т.18 и чл.88, ал.1 от ИК във връзка с Решение №2664-МИ от 13.10.2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Бяла Слатина

 

Р Е Ш И:

 1. Констатира оттеглянето на пълномощията на 36 броя упълномощени представители на МЕСТНА КОАЛИЦИЯ “БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ (КП“ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, Коалиция“ ЛЕВИЦАТА!“) и анулира вписването им в публичния регистър, както следва:

Божидара Ценова Иванова

Оттеглено

Валентин Спасов Димитров

Оттеглено

Вера Димитрова Ганчева

Оттеглено

Веселина Христова Ребърковска

Оттеглено

Виолета Красимирова Стоянова

Оттеглено

Виолета Радкова Иванова

Оттеглено

Владимир Цветанов Лачев

Оттеглено

Галин Радославов Младенов

Оттеглено

Данаил Асенов Радков

Оттеглено

Детелин Маринов Куков

Оттеглено

Евгени Методиев Митков

Оттеглено

Иван Рашков Йозов

Оттеглено

Иванчо Марков Франев

Оттеглено

Иво Петров Иванов

Оттеглено

Игнат Христов Игнатов

Оттеглено

Илия Митков Илиев

Оттеглено

Красимир Коцев Петров

Оттеглено

Красимир Тарзанов Илиев

Оттеглено

Красимира Петкова Маринова

Оттеглено

Кристиян Зоранов Аспарухов

Оттеглено

Лъчезар Цветославов Димитров

Оттеглено

Любимка Евгениева Каменова

Оттеглено

Методи Алексиев Крумов

Оттеглено

Николай Йорданов Островски

Оттеглено

Огнян Димов Донков

Оттеглено

Орхидея Красимирова Данчева

Оттеглено

Панчо Митков Митковски

Оттеглено

Пенка Йотова Колева

Оттеглено

Пенка Йотова Костова

Оттеглено

Росен Огнянов Димов

Оттеглено

Росица Руменова Стоянова-Методиева

Оттеглено

Симеон Митов Павлов

Оттеглено

Трифонка Цветанова Цанкова

Оттеглено

Христос Искренов Владимиров

Оттеглено

Цветан Атанасов Василев

Оттеглено

Цветанка Начова Ценова

Оттеглено

 

 1. Вписва 2 броя упълномощен представител на МЕСТНА КОАЛИЦИЯ “БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ (КП“ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, Коалиция“ ЛЕВИЦАТА!“) в изборите за кмет на кметство Бърдарски геран – II тур на 05 ноември 2023 г. в публичния регистър на ОИК Бяла Слатина, както следва:

№ по ред

собствено, бащино и фамилно име

ЕГН

№ и дата на пълномощното

1

Ивалин Николаев Андреев

**********

№42/04.11.2023

2

Лъчезар Цветославов Димитров

**********

№44/04.11.2023

 

3.Публикуването на списъка на интернет страницата на ОИК да стане при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

Решението може да се обжалва по реда на чл. 88, ал. 1 от ИК пред ЦИК в срок до три дни от обявяването.

Председател: Цветелина Андреева Андровска-Илиева

Секретар: Елисавета Цветанова Даскалова

* Публикувано на 04.11.2023 в 17:21 часа

Свързани решения:

85/26.10.2023

88/28.10.2023

94/28.10.2023

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 127 / 05.11.2023

  относно: избиране на кмет на кметство Бърдарски геран

 • № 126 / 04.11.2023

  относно: определяне на трима представители на ОИК от различни партии и/или коалиции за предаване на избирателните списъци в ТЗ ГРАО за проверка

 • № 125 / 04.11.2023

  относно: Вписване на представители на МЕСТНА КОАЛИЦИЯ “БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ (КП“ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, Коалиция“ ЛЕВИЦАТА!“) в публичния регистър на ОИК Бяла Слатина в публичния регистър на ОИК Бяла Слатина

всички решения