Общинска избирателна комисия Бяла Слатина


РЕШЕНИЕ
№ 270
Бяла Слатина, 27.05.2018

ОТНОСНО: Жалба от Росен Славеев Димитров, упълномощен представител на Българска социалистическа партия

В ОИК Бяла Слатина е постъпила жалба с вх. №406/27.05.2018 г. в 13.15ч. от Росен Славеев Димитров, упълномощен представител на Българска социалистическа партия. В жалбата се посочва, че в нарушение на ИК ПСИК №060800041 не го е допуснала да влезе в дома на един от гласоподавателите, вписани да гласуват с подвижна избирателна кутия. В телефонен разговор с председателя на ПСИК Александра Василева, същата заяви, че това се е случило още в началото на изборния ден, тъй като подвижната комисия се е придружавала от двама представители на Българска социалистическа партия и те не били сигурни кой от тях е вписан в Регистъра към ОИК Бяла Слатина. В последствие, след като от ОИК им беше указано, че Ивайло Лилов не е вписан в регистъра, а Росен Димитров е вписан, същият си е допускан да придружава и наблюдава работата на комисията.

Подадената жалба е от лице с правен интерес, упълномощен представител на партия, издигнала кандидат за кмет на кметство. Същата е допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна, поради гореизложената фактическа обстановка.

На основание гореизложеното, и във връзка с чл. 87, ал.1, т.22 от ИК и чл.496 от ИК, ОИК Бяла Слатина

 

РЕШИ:

 

Оставя без уважение жалбата на Росен Димитров, упълномощен представител на Българска социалистическа партия.

Решението може да се обжалва пред ЦИК до края на изборния ден.

Председател: Цветелина Андреева Андровска-Илиева

Секретар: Цветелина Божинова Лазарова

* Публикувано на 27.05.2018 в 14:25 часа

Календар

Решения

  • № 273 / 06.06.2018

    относно: упълномощаване на председателя на Общинска избирателна комисия Бяла Слатина за процесуално представителство

  • № 272 / 28.05.2018

    относно: избиране на кмет на кметство

  • № 271 / 27.05.2018

    относно: Жалба от Весела Благоева Здравкова, упълномощен представител на Българска социалистическа партия

всички решения