Общинска избирателна комисия Бяла Слатина


РЕШЕНИЕ
№ 164
Бяла Слатина, 26.09.2020

ОТНОСНО: регистрация на застъпници, предложени от Движение за права и свободи

В ОИК Бяла Слатина е постъпило допълващо заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа на Движение за права и свободи за частичните избори за кмет на кметство Соколаре, подписано от  Касъм Касъмов качеството му на упълномощено лице. Заявлението е входирано във Входящия регистър на заявленията за регистрация на застъпници към №2/25.09.2020 г., Към заявлението са приложени списък на хартиен носител и такъв на електронен носител, както и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 74-МИ-НЧ от изборните книжа). Направена е проверка по отношение на предложените за застъпници лица и е установено, че те отговарят на изискванията за регистрация на такива.

 

На основание чл.87, ал.1, т.18 и чл.88, ал.1 от ИК във връзка с Решение №1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Бяла Слатина

 

Р Е Ш И:

    

            Регистрира като застъпници на кандидатската листа на Движение за права и свободи в частичните избори за кмет на кметство Соколаре, насрочени за 27 септември 2020 г. следните лица:

 

№ по ред

СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ЗАСТЪПНИКА

ЕГН/ЛН НА ЗАСТЪПНИКА

1

Румен Асенов Огнянов

*********

 

            На регистрираните застъпници се издават удостоверения.

 

Решението може да се обжалва по реда на чл. 88, ал. 1 пред ЦИК в срок до три дни от обявяването.

 

Председател: Цветелина Андреева Андровска-Илиева

Секретар: Елисавета Цветанова Даскалова

* Публикувано на 26.09.2020 в 17:09 часа

Календар

Решения

  • № 167 / 24.06.2021

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Ценко Кръстев Чоков поради подаване на оставка и обявяване за избран следващия в кандидатската листа на МК „НОВОТО ВРЕМЕ“

  • № 166 / 27.09.2020

    относно: определяне на трима представители на ОИК от различни партии и/или коалиции за предаване на избирателните списъци в ТЗ ГРАО за проверка

  • № 165 / 27.09.2020

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

всички решения