Общинска избирателна комисия Бяла Слатина


РЕШЕНИЕ
№ 146
Бяла Слатина, 27.08.2020

ОТНОСНО: Регистрация на политическа партия „Движение за права и свободи” за участие в частичните избори за кмет на кметство Соколаре в община Бяла Слатина, насрочени за 27 септември 2020 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „Движение за права и свободи” за участие в частичните избори за кмет на кметство Соколаре, подписано от Касъм Мехти Касъмов в качеството му на преупълномощено лице на Борислав Банчев, който от своя страна е упълномощен от Мустафа Карадайъ. Заявлението е заведено под № 3 на 27.08.2020г. в Регистъра на партиите и коалиции за участие в частичните избори, насрочени за 27 септември 2020г.

Към заявлението са приложени:

-актуално правно състояние на партията;

-пълномощно от  Мустафа Карадайъ в качеството му на председател и представляващ партията в полза на Борислав Банчев;

-пълномощно от Борислав Банчев в полза на Касъм Мехти Касъмов, издадено да представлява и да регистрира ПП”ДПС” пред Общинската избирателна комисия в Община Бяла Слатина за участие в частичните избори за кмет на кметство Соколаре на 27 септември 2020 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е съгласно Решение №1857-МИ от 10.08.2020г. на ЦИК: Движение за права и свободи - ДПС.

На лице са изискванията на чл.147 от ИК и решение № 1844-МИ/21.07.2020 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в Общинска избирателна комисия за участие в частичните избори на 27 септември 2020г.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1 т. 12 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:

1.РЕГИСТРИРА политическа партия „Движение за права и свободи” за участие в частичните избори за кмет на кметство Соколаре, общ. Бяла Слатина, насрочени за 27 септември 2020 г.

  1. Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината да е Движение за права и свободи - ДПС.

3.Регистрирането на партията да се отрази и публикува в публичния регистър на партиите и коалициите /Приложение №56-МИ-НЧ от изборните книжа/.

4.Да се издаде Удостоверение за регистрация на ПП „Движение за права и свободи” за участие в частичните избори.

Решението може да се обжалва по реда на чл. 88, ал. 1 пред ЦИК в срок до три дни от обявяването.

Председател: Цветелина Андреева Андровска-Илиева

Секретар: Елисавета Цветанова Даскалова

* Публикувано на 27.08.2020 в 16:34 часа

Календар

Решения

  • № 167 / 24.06.2021

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Ценко Кръстев Чоков поради подаване на оставка и обявяване за избран следващия в кандидатската листа на МК „НОВОТО ВРЕМЕ“

  • № 166 / 27.09.2020

    относно: определяне на трима представители на ОИК от различни партии и/или коалиции за предаване на избирателните списъци в ТЗ ГРАО за проверка

  • № 165 / 27.09.2020

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

всички решения